Icare Putten

Praktijk Fysiotherapie Manuele Therapie Putten is een samenwerking aangegaan met thuiszorgorganisatie Icare in Putten.
Het doel ervan is dat de fysiotherapeut snel wordt ingeschakeld bij problemen in de thuissituatie. De thuiszorg komt dagelijks en soms meerdere keren per dag bij de patient thuis en kan goed signaleren wat de problemen op het gebied van bewegen of lichamelijke klachten zijn. Hij/zij kan dan direct de fysiotherapeut om advies/hulp of behandeling aan huis vragen. Soms wordt u vlak voor het weekend uit het ziekenhuis ontslagen en is er in het weekend geen fysiotherapiepraktijk bereikbaar. Gelukkig zijn wij dat wel en zowel u als uw thuiszorg medewerker kan ons direct bereiken voor advies en hulp.
De fysiotherapeut neemt dan contact op met uw huisarts mocht dat nodig zijn. Samen met de thuiszorg inventariseren we het probleem en bekijken met u wat de meest passende oplossing is. Dat kan fysiotherapeutische behandeling zijn of simpelweg wat advies of oefeningen.
Zo houden wij de lijnen kort en wordt u geholpen om zo snel mogelijk weer tot zelfstandig functioneren te komen!

Comments are closed.