Klachten

Klachten bij Fysiotherapie Manuele therapie Putten

Klachten van welke aard dan ook kunnen gemeld worden bij: 0341-352358.

U kunt uw klacht indienen bij uw eigen fysiotherapeut of bij een van de andere collega’s.

Alle klachten worden zorgvuldig behandeld en zullen na onderzoek, met de betreffende doorgesproken worden.

 

Officiële Klacht indienen

Een klacht indienen, hoe werkt dat? Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

◦de Klachtencommissie van het KNGF

◦de Commissie van Toezicht van het KNGF

◦het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

KNGF Ledenvoorlichting

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

tel. 033 467 29 29

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Na het indienen ontvangt u een bevestiging als uw klacht in behandeling wordt genomen. De procedure die dan volgt, verschilt per commissie. De zittingen van de Regionale Tuchtcommissies zijn in het algemeen openbaar. De vergaderingen van de Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht zijn besloten.

 • Klachtencommissie van het KNGF. Vóór de officiële behandeling ontvangt u indien nodig een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zo nodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.
 • Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht. Nadat u een klacht heeft ingediend, vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
 • Regionaal Tuchtcollege. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges, waarvan u de adressen ook op deze site vindt.

Adressen

 • Klachtencommissie van het KNGF
  Secretaris Klachtencommissie KNGF
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
 • Verenigingstuchtrecht van het KNGF
  Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
 • Regionaal Tuchtcollege
  Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle
  tel. 038 – 428 94 11
 • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten

postbus 9101
3506 GC Utrecht
tel. 030 – 266 16 61

 

Comments are closed.