COPD programma

LONGREVALIDATIE BIJ COPD20131016_9266

 

COPD is een afkorting van de Engelse term ‘Çhronic Obstructive Pulmonary Disease’.

Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Tegenwoordig wordt er gesproken over Astma en COPD. Vroeger werden deze aandoeningen onder de verzamelnaam CARA genoemd.

Beide aandoeningen hebben te maken met ontstekingen van de luchtwegen, maar een ontsteking bij astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis of longemfyseem.

Daarom wordt nu gesproken over Astma en COPD.

De meeste mensen met een aandoening van de luchtwegen hebben last van kortademigheid. Het weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. De algemene conditie gaat achteruit en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, sport of hobby’s wordt steeds minder. Dit kan leiden tot neerslachtigheid en een versterking van inactiviteit.

LONGREVALIDATIE is een programma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut met een kwalificatie in revalidatie van patiënten met COPD.

Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma met u opgesteld, aangepast aan datgene wat voor u mogelijk is.

Tijdens het programma wordt aandacht besteedt aan:

-verminderen van kortademigheid

-verbeteren van het inspanningsvermogen en de lichamelijke activiteit

-ademhaling- en ontspanningsoefeningen

-ervaringen uitwisselen met lotgenoten

-verbeteren van zelfkennis en zelfvertrouwen

 

20131016_9264UW PERSOONLIJK BEWEEGPROGRAMMA

 

De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen en vragenlijsten.

De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken. Na afloop van het programma zal de fysiotherapeut opnieuw een soortgelijke test met u afnemen en met u de resultaten en voortgang bespreken.

 

WAT LEVERT HET PROGRAMMA U OP?

 

– afname kortademigheid

– toename fitheidgevoel

– verantwoord bewegen

– u leert angst voor bewegen overwinnen

– u krijgt meer kennis en inzicht in uw ziekte

– u krijgt meer zelfvertrouwen

 

Het programma kan individueel of in kleine groepen worden gegeven. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen.

20131016_9245Vergoeding door uw zorgverzekering is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en of er in uw geval sprake is van een chronische aandoening. Om dit te kunnen beoordelen vragen wij altijd de laatste longfunctiegegevens. Deze kunnen wij, met uw goedkeuring, opvragen bij uw huisarts of specialist.

Denkt u na het lezen van bovengenoemde: dit is iets voor mij! Neem dan contact op en wij maken graag vrijblijvend een afspraak met u.

 

 

 

Comments are closed.